Список номінантів Конкурсу

Система виробничого планування SmartFactory

Учасник в номінації: «Продукт року в автоматизації» Продукт року в автоматизації

Назва продукту/рішення: Система виробничого планування SmartFactory

Призначення продукту/рішення: SmartFactory це APS-система (APS Advanced Planning Scheduling) нового покоління, що забезпечує керування виконанням замовлень клієнтів в реальному часі. Завдяки впровадженню SmartFactory простої устаткування на підприємстві скорочуються на 30-50, а продуктивність технічного персоналу завдяки автоматизації підвищується на 45-50.

Назва компанії, що створила продукт/рішення: IT-Enterprise

Опис продукту/рішення/обладнання:

Розробка української компанії IT-Enterprise під назвоюSmartFactory це система безперервного управління виробництвом в режимі online. Система реалізує одну з ключових ідей руху Industry 4.0 – індивідуалізацію замовлень і підвищення швидкості виробництва завдяки впровадженню автономних інтелектуальних систем управління.

SmartFactory –цеінтелектуальна система контролю виконання замовлень. Вона здатна здійснювати автоматичне перепланування, видачу завдань і синхронізацію робіт виробничого персоналу.

Після отримання замовлення, SmartFactory автоматично розкладає його на послідовність елементарних операцій для виконання, а також планує виконання кожної окремої операції з точністю до хвилин.

SmartFactory відстежує стан виконання плану виробництва. При незначних відхиленнях від плану вона зрушує невиконані роботи вперед в часі без зміни оптимальної послідовності робіт і повідомляє про зміну термінів випуску замовлення. У разі значних розбіжностей плану і факту система автоматично переплановує роботи і оповіщає керівництво і замовників про нові терміни виконання замовлення.

Завдяки використанню рішення SmartFactory підвищується завантаженість обладнання та робочого персоналу підприємства, стає можливим швидко, своєчасно, в повному обсязі і без порушення технологічних норм виконувати велику кількість індивідуалізованих замовлень клієнтів.

«Серцем» SmartFactory є APS (Advanced Planning & Scheduling System), підсистема оперативного оптимізаційного поопераційного планування виробництва. Вона виконує побудову похвилинного розкладу роботи обладнання в рамках всього підприємства з урахуванням безлічі бізнес-критеріїв. Заснована на складних оптимізаційних алгоритмах, для отримання точного рішення ця підсистема планування вимагає великої кількості часу. У новій версії SmartFactory розрахунок оптимального плану виробництва прискорений більш ніж на 30%.

Додатково до цього система реалізує облік потреби в матеріалах для кожної роботи плану і доступності матеріалу на ділянках підрозділів. SmartFactory самостійно стежить за поточним рівнем запасів на складах і в підрозділах, а також з випередженням формує заявки на закупівлю матеріалів і напівфабрикатів.

На основі оптимального плану APS автоматично формує і передає на планшети і смартфони персоналу завдання на переналагодження, видачу/переміщення матеріалів та виготовлення.

Для отримання фактичного стану виконання плану система здатна отримувати дані з датчиків, а також від співробітників, які можуть вносити дані за допомогою мобільних пристроїв.

Завдяки SmartFactory клієнти завжди знають про те, в якому стані знаходиться виконання їхніх замовлень, а керівництво підприємства завжди в курсі виробничої ситуації.

Продукт SmartFactory є частиною комплексноїERP-системиIT-Enterprise, яказабезпечує оптимальне управління всіма аспектами діяльності виробничого підприємства.

 

Презентація продукту/рішення/обладнання